google2be2f34a47ed4aa3.html

Vice Versa Tarots Cards

459 kr

Med denna uppsättning tarotkort kan du se varje situation från två sidor. Du tittar på föreställningarna på tarots framifrån och bakifrån! Detta kan hjälpa dig att få nya insikter och idéer. Med detaljerade illustrationer som väcker fantasin är detta en vacker tarotlek för alla entusiaster. Vad är tarotkort? Tarotkort kan ses som ett instrument för att få insikt i alla slags livsfrågor. Många tror att det är ett sätt att förutspå framtiden. Det är inte riktigt vad tarot handlar om. Tarotkort hjälper dig att få (själv)insikt i alla typer av situationer. Den insikten kan relatera till stora teman som kärlek och relationer, men också till vardagliga situationer. Tarotkort förutsäger inte så mycket framtiden, men de kan hjälpa till att få insikt i vissa situationer. Dessa kan vara händelser i nutid, dåtid och framtid. En uppsättning tarotkort består av 78 kort. Varje set är designat i sin egen stil och har sin egenWith this set of tarot cards you can view every situation from two sides. You watch the performances on the tarots from the front and back! This can help you gain new insights and ideas. With detailed illustrations that fire the imagination, this is a beautiful tarot deck for any enthusiast.What are tarot cards?Tarot cards can be seen as an instrument to gain insight into all kinds of life questions. Many people think it is a way to predict the future. This is not quite what the tarot is all about. Tarot cards help you to gain (self) insight into all kinds of situations. That insight can relate to major themes such as love and relationships, but also to everyday situations.Tarot cards do not so much predict the future, but they can help to gain insight into certain situations. These can be events in the present, past and future. A set of tarot cards consists of 78 cards. Each set is designed in its own style and has its own

google2be2f34a47ed4aa3.html